قبل از ارسال گزارش لطفا به موارد زیر توجه فرمائید

شما اختیار دارید بدون ذکر نام و ایمیل، گزارش خود را ارسال نمایید در صورت تمایل می توانید جهت ارتباط بیشتر نام و ایمیل خود را وارد کنید ارائه اسناد برای گزارشات ، باعث تسریع در روند رسیدگی خواهد بود

لطفا دقت نمائید تا گزارشات ، مختصر و مفید و با رعایت شئونات اخلاقی و طبق فایل پیوست شده ذیل ارسال گردد.

 

فایل پیوست